Relatietherapie

Koppels worden geconfronteerd met verschillende dilemma’s en relatieproblemen. Relatietherapie kan hier helpen. Vroeger was dat allemaal nogal éénduidig: je koos vanzelfsprekend voor een vaste exclusieve partnerrelatie, liefst met kinderen. Nu worden we geconfronteerd met een breed gamma aan samenlevingsvormen. Zeker als er moeilijkheden zijn in de partnerrelatie, wordt er al eens overwogen om er mee te kappen: misschien was het een foute partnerkeuze? Nogal wat koppels gaan veel te vlug uit elkaar. Onderzoek wijst uit dat koppels na twee jaar scheiden dikwijls spijt hebben. Ze zeggen dan: ” als ik dezelfde energie, die ik na mijn scheiding in mijn nieuwe levensituatie heb moeten stoppen, in mijn bestaande relatie had gestoken, dan had ik die relatie wellicht kunnen redden en op een nieuw (voldoening gevend) spoor kunnen trekken.” Het bespreken van je problemen en dilemma’s kan partners helpen om de impasses waarin ze zich verstrikt voelen te begrijpen, en nieuwe wegen en interacties te ontdekken.

Wat kan relatietherapie voor je doen ?

De relatietherapeut creëert als derde persoon een veilige ruimte en haalt je zo uit je isolement als koppel. De therapeut is meerzijdig partijdig, zodat beide partners gelijkwaardig aan bod kunnen komen. Heel wat problemen worden herkadert, zodat je een nieuwe en andere kijk krijgt op de situatie. 

De therapeut doet informatie circuleren, en bouwt op de competentie van het koppel. Relatietherapie kan je relatie verduidelijken en verdiepen. Je terug het positieve laten zien in je relatie en in je partner. Een herstelde relatie zal je gezinsleven gunstig beïnvloeden, alsook je gezondheid (zowel psychisch, als fysisch). Alle specilisaties die Muurmans in zijn praktijk heeft, worden ingezet bij de therapie. De therapie leidt tot meer wederzijds begrip en troost met betrekking tot soms lastige karmische opdrachten. Het kan dan ineens overzichtelijk worden.

Intakegesprek

De therapie wordt voorafgegaan door een oriënterend individueel intakegesprek. Niet zozeer de aard van de problematiek is hier doorslaggevend voor de voortzetting, als wel het gevoel van vertrouwen en respect dat beide partijen van mekaar kunnen verwachten. Bij het vervolggesprek zullen beide partners aanwezig zijn.

Duur van de therapie

Hoe lang een therapie zal duren is onmogelijk bij voorbaat in te schatten. In het gunstige geval en afhankelijk van de aard van de problematiek treden er soms al snel merkbare positieve veranderingen op. Een sessie duurt 1 uur.