Hoe is de behandeling opgebouwd?

In het intakegesprek vertelt u over uw achtergrond, over de reden van uw bezoek en uw klachten. Vervolgens stel ik, Olav Muurmans, een diagnose op basis van polsdiagnose, tongdiagnose, handlezing en eventueel een bloedprik in vingertop voor een levende c.q. gestolde bloedanalyse. (Levende c.q. gestolde  bloedanalyse is een optie, er is geen verplichting aan verbonden).
Op basis  van een diagnose kan ik er voor kiezen een combinatie van verschillende kruiden voor te schrijven. Vaak is er sprake van een ophoping van afvalstoffen of een tekort aan bepaalde stoffen. De kruiden worden ter plekke voor u samengesteld. U krijgt uitgelegd hoe u ze moet gebruiken. Soms worden kruiden voorgeschreven in de vorm van tabletten, poeder of vloeibaar.
Deze kruiden betrek ik uit o.a. India, Nepal, Sri Lanka en Kroatië.

Tijdens de vervolgbehandelingen worden diverse specifieke methoden en specialisaties ingezet. Uit ervaring en opgedane kennis/vaardigheden, weet ik welke specialisatie ik op welk moment in mag zetten om uw genezingsproces te bevorderen. De vervolgbehandelingen bestaan uit het opheffen van energetische blokkades, o.a. door een combinatie van magnetiseren, en het plaatsen van edelstenen, halfedelstenen en mineralen op en om het lichaam. Verder verkrijgt u voedingsadviezen specifiek n.a.v. uw juiste bloedgroep en tips omtrent leef en slaapwijze (volgens het principe Feng Shui).Hoe is de behandeling opgebouwd?

Hoe kan ik mij voorbereiden op de behandeling?

U kunt zich geestelijk en lichamelijk voorbereiden door zo weinig mogelijk medicijnen te gebruiken in de dagen voorafgaand aan de behandeling, zoals pijnstillers, slaapmiddelen en zenuwtabletten. Dit geldt overigens niet bij voorgeschreven medicijnen voor hart- epilepsie- en diabetespatiënten. U kunt uw behandeling ondersteunen door foto’s mee te nemen van uzelf, uw directe familie en dierbare vrienden. Het liefst werk ik met een foto van elke persoon apart, voorzien van de juiste geboortedatum.

Ook kunt u een eenvoudige plattegrond van uw huis of werkomgeving meenemen met de globale aanduiding van ramen, deuren en bed. Zo kan ik voor u de meest ideale werk- of slaaprichting bepalen volgens de leer van Feng Shui.

Welke reacties kunnen optreden bij de behandeling?

De reacties op een behandeling zijn altijd zeer persoonlijk. Zowel tijdens als na de behandeling kunt u allerlei gevoelens opmerken zoals prikkelingen in uw lichaam, een zwaar gevoel in hoofd en benen of een vuurrode kleur op een bepaalde plek van uw lichaam. Deze reacties kunnen optreden tot drie weken na de behandeling. Dit is volstrekt normaal en u hoeft hiervoor geen arts te raadplegen. Veel mensen ervaren na de behandeling een tijdelijke toename van vermoeidheid en de behoefte om te slapen. Het is belangrijk dat u hieraan toegeeft. Het is mogelijk dat uw klachten aanvankelijk iets verergeren of dat oude kwaaltjes weer de kop op steken. Ook dit hoort bij het genezingsproces. Sommige mensen hebben na een behandeling last van diarree of obstipatie, vreemd gekleurde urine of ontlasting, hevig transpireren, rusteloosheid of slapeloosheid en veranderingen in de menstruatie.

Vooral de eerste dagen na een behandeling is het belangrijk dat u voldoende rust neemt. Ook als u zich opeens veel fitter voelt, is dit toch aan te raden. De extra energie is altijd bedoeld om te genezen. Het uiteindelijke effect van de behandeling is een verbetering van uw algemene  gezondheid en een afname van uw klachten, soms op een onverwachte manier. De mate waarin uw situatie verbetert, verschilt echter van persoon tot persoon en is onder andere afhankelijk van de mate waarin bestaande blokkades zijn opgeheven en in hoeverre u openstaat om de behandeling te mogen ontvangen.

Zijn er risico’s verbonden aan een behandeling?

Er zijn geen risico’s verbonden aan een behandeling. Ook niet indien u bij een reguliere arts of therapeut nog een behandeling volgt. Mijn therapie ondersteunt slechts het natuurlijke genezingsproces.