Ondersteuning voor bedrijven

Een speciale doelgroep binnen onze praktijk wordt gevormd door bedrijven. Veel bedrijven hebben vandaag de dag te maken met spanningen binnen het bestaande team, gebrekkige communicatie, een hoog ziekteverzuim en ontevreden medewerkers. Het resultaat hiervan is vaak een gebrekkige effectiviteit met als mogelijk gevolg lagere bedrijfsresultaten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij bieden ondersteuning voor zowel het bedrijf in het algemeen als voor de individuele medewerker. Het persoonlijke functioneren staat voorop, vanuit het idee dat een tevreden medewerker de beste bijdrage kan leveren aan uw bedrijf. Ons aanbod voor bedrijven wordt verzorgd door Olav Muurmans en zijn team.

Bezoek aan bedrijf

Op locatie worden, met behulp van een kompas en astrologische Feng Shui berekeningen, de medewerkers in een vernieuwde opstelling ingedeeld. Dit zal zorgdragen voor een betere communicatie binnen het bestaande team waardoor de samenwerking effectiever zal verlopen met minder kans op ziekteverzuim of verloop van medewerkers. Ook bieden wij ondersteuning  aan de individuele medewerker waarbij wij gebruik maken van alle technieken die in de praktijk worden aangeboden.

Groepstraining

Trainingen worden groepsgewijs gegeven. Doel van de trainingen is om de harmonie en samenwerking van de medewerkers onderling te optimaliseren waarbij wij ons richten op drie peilers:
– de mens
– het team
– de werkplek

Omdat elke organisatie anders is, werken wij met trainingen op maat die worden samengesteld aan de hand van onderstaande werkwijze:

1. Intakegesprek

Bij het intakegesprek ontvangt u van ons enquêteformulieren die uw mensen voorafgaand aan de training ingevuld inleveren. We meten de aandachtspunten binnen uw bedrijf op vlak van communicatie en samenwerking.

2. Bezoek aan het bedrijf

Na het intakegesprek bezoekt Olav Muurmans uw bedrijf. De werkplekken worden door hem beoordeeld op basis van materialen, kleuren, vormgeving en geluid. U krijgt ter plekke adviezen aangereikt op basis van zijn observaties en helderziende waarnemingen.

3. Samenstellen programma

De ingevulde enquêteformulieren worden geanalyseerd. We bespreken met u in een tweede gesprek de aandachtspunten en leerdoelen die hieruit voortvloeien. Tevens doen we direct een voorstel over hoe we met uw team aan de slag willen gaan tijdens het 2-daagse programma. U toetst de leerdoelen, u kunt nog extra aandachtspunten toevoegen én u kunt aangeven welke leerdoelen voor u prioriteit hebben. Vervolgens maken we voor uw team een 2-daags programma op maat.

4. De 2-daagse training

In elke training wordt in ieder geval aandacht besteed aan een aantal vaste onderdelen zoals meditatie, ontspanningstechnieken en persoonlijk ontwikkelingsadviezen. Binnen elke training bepaalt u gezamenlijk wat de leerdoelen zijn. Deze worden uitgewerkt aan de hand van rollenspelen, interacties en allerlei speciaal geselecteerde oefeningen.
Het basistraject van de trainingen wordt verzorgd door Olav Muurmans.

5. Evaluatie

Na 4 weken wordt er nogmaals een gezamenlijke teamsessie georganiseerd. Enerzijds om te evalueren welke voortgang er geboekt is, anderzijds om de teamafspraken te herhalen en eventuele issues direct op te lossen. Wij begeleiden deze sessie op uw locatie.