Familieopstellingen

Wat houdt Familie Opstellingen / Systemisch Werken in?

Familie Constellaties of Systemisch werken is een methode waarin de dynamiek van (al of niet verborgen) relaties, aspecten en patronen binnen een familie zichtbaar worden. Deze kan of kunnen zelfs generaties lang een rol in familiesystemen spelen. Vaak gaat het daarbij om steeds terugkerende zaken zoals scheidingen, overleden kinderen, uitgestoten familieleden, ziekten, om een aantal voorbeelden te noemen. Door familieopstellingen kunnen dit soort relaties, krachten, energieën, bewegingen en zelfs feiten aan het licht komen en aldus helderheid, inzicht en rust teweegbrengen.

Wijze van werken.

Familie Opstelling is een wijze van werken waarbij een deelnemer een vraagstuk of thema inbrengt waar hij of zij helderheid over / inzicht wenst te hebben. Voor de betrokkenen in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die de vraag of het thema inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft deze representanten een plaats in de ruimte (in het veld) ten opzichte van de andere representanten en / of krachten. Hierbij wordt hij /zij ondersteund door degene die de opstelling begeleidt.

In contact en in aanraking met je masker en bezieling.

In het leven komt men in aanraking met een bepaald gedrag van zichzelf wat hem of haar bv. hindert of blokkeert. Dit gedrag kan een herhaling zijn. Het is niet altijd duidelijk waarom men dit doet en hoe dit anders te doen. Men kan niet echt de vinger hierop leggen. Meestal is dit gedrag ooit aangeleerd of overgenomen om te (kunnen over) leven. Het gevolg hiervan is – lijkt mij – dat het werkelijke verlangen, bezieling en verbinding van wat er leeft op de achtergrond is geraakt en wordt gehouden.

Door familie opstellingen kan men hiermee in contact komen. Door het zien van de eigen overlevingspatronen binnen het familiesysteem kan zich een verheldering voltrekken en ruimte, ordening, inzicht en richting ontstaan. Tevens kan men door opstellingswerk met het eigen wezenlijke verlangen, bezieling of wat werkelijk leeft in contact komen.

Wanneer familie opstellingen te gebruiken?

Systemisch werken is ook te gebruiken bij belangrijke levensvragen, bij de opheldering van verschillende krachten in je die met elkaar wedijveren en bij kwesties binnen relaties, werkkring, ondernemingen, organisaties. Voorbeelden van vragen die tijdens een opstelling aan de orde kunnen komen, zijn: Wat is mijn plek? Wat is mijn wezenlijke verlangen? Wat is mijn kracht? Wat is mijn taak in dit leven? Wie of wat ben ik? Wat leeft er werkelijk in mij?

Ontvouwen van . . . .

Het blijkt dat met familie opstellingen als vanzelf een bepaald proces en krachten zich ontvouwen. Maskers en patronen vallen weg of op hun plaats. Feiten tonen zich. Wat eens verstrikkingen en verstrengelingen waren, wordt zichtbaar, herkenbaar en helder. Hierdoor ontstaat contact, communicatie, herkenning, begrip, inzicht, verzoening en rust. Kortom: er ontstaat ruimte voor het leven, voor jezelf, wie of wat je bent of wat in je leeft.