Astrologie

Astrologie is een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen, het gaat vooral om de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en planeten die in de oudheid ook als sterren werden aangeduid.In India wordt, de astrologie als wetenschap aan universiteiten onderwezen. Naar aanleiding van uw geboortedatum kunnen wij op 5 (Westerse, Chinese, Nine-Star-Key, Vedische en Feng –Shui astrologie) verschillende astrologische manieren een karakter en toekomst afleiden.